Artsen en psychiaters switchen tussen diagnoses vanwege verzekering

Anneke Stoffelen interviewt René Kahn, hoogleraar psychiatrie en schrijft in de Volkskrant van 24 januari over het schrappen uit het verzekerde pakket van de behandeling van dementie en van psychische klachten waaraan geen stoornis ten grondslag ligt. Relatieproblemen, ontslagen of slachtoffer van huiselijk geweld en psychisch in de knoop? Als het aan het College voor Zorgverzekeringen ligt, komt deze groep niet meer in de GGZ.

Uit het interview:
Samen met de andere hoogleraren waarschuwt u dat het geen zin heeft om specifieke stoornissen te schrappen uit het verzekerde pakket. Waarom niet?
'Het risico bestaat dat psychiaters hun behandelingen dan onderbrengen onder de noemer van een andere diagnose, waarmee ze alsnog hun declaraties kunnen indienen. Neem de aanpassingsstoornis, die inmiddels niet meer voor vergoeding in aanmerking komt. Die gaat vaak gepaard met depressieve verschijnselen, dus dan wordt depressie de hoofddiagnose en wordt de behandeling alsnog uit de zorgverzekering betaald.'
Maar dan zegt u eigenlijk dat de diagnostiek in de psychiatrie zo willekeurig is, dat er gemakkelijk mee te rommelen valt.
'Het is niet willekeurig, maar we werken in de psychiatrie met overgangsgebieden tussen ziektebeelden die gelijkwaardige kenmerken hebben. Het zijn geen keiharde grenzen.'
Tot zover de Volkskrant.

Eigenlijk zegt Kahn hier dat er in de GGZ gemakkelijk gerommeld kan worden met diagnoses, maar de interviewster stelde geen heldere vraag.

Om de GGZ betaalbaar te houden zou de huisarts volgens Kahn meer patiënten met milde klachten onder zijn hoede moeten houden, maar die vindt dat hij daar onvoldoende voor is opgeleid en tijd voor heeft.

Wie heeft nog gezag over de hopeloze gevallen?

Minister Plasterk roept ouders op om hun kroost beter op te voeden. Jeugdorganisaties reageren verdedigend: men doet al zijn best en doet het best goed.
Maar beiden laten de groep van ontspoorden liggen. Die is te moeilijk.

In Pauw en Witteman kwam de volgende discussie in beeld.

In de Volkskrant schrijft Suzanne Weusten over het boek Gezagsdragers van Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en René Kneyber (red.):
De moderne gezagsvorm is niet meer gebaseerd op gehoorzaamheid en positie, maar op visie, kennis en overtuigingskracht. Ze benadrukt de interactie tussen politieagent en burger, tussen arts en patiënt of tussen leraar en leerling, maar stelt ook eisen aan de professionele en persoonlijke kwaliteiten van de leraar, arts of politieagent.

'Communicatief gezag' noemt hoogleraar actief burgerschap Evelien Tonkens deze moderne gezagsvorm. Om overtuigend en geloofwaardig te zijn, heb je een visie nodig, betoogt ze, en moet je je gesteund weten door de organisatie waarvoor je werkt. Maar dat is niet genoeg. Wie als werker in de publieke sector gezag wil hebben, moet ook persoonlijk leiderschap en moed durven tonen. Op de politieopleiding leren agenten een combinatie van vriendelijkheid en doortastendheid.

Euthanasie uit lust

In een column in de Volkskrant van 18 januari maakt Marianne Thieme de vergelijking tussen jagen voor het plezier en de onwil van artsen om euthanasie te verlenen. Dit laatste beweert Marianne niet letterlijk, maar hoe zouden we reageren wanneer onwillige artsen zich lieten vervangen door mensen die doden voor het plezier.

Citaat:
Jagers zijn bereid te betalen om een gezond dier te mogen euthanaseren. Tot wel 20.000 euro om een olifant te mogen doden. Ook het tegemoetkomen aan die emotie zou tussen mensen ondenkbaar zijn. Dat een patiënt die om euthanasie vraagt geconfronteerd wordt met iemand anders dan de behandelend arts. 'Deze meneer wil u graag de dodelijke injectie geven waar u om gevraagd heeft. Hij heeft er een fors bedrag voor over en dat kan het ziekenhuis goed gebruiken om de zorg op een hoger niveau te brengen.'
Een bizarre gedachte, die echter in het Afrikaanse jachttoerisme als argument gebruikt wordt om rijke westerlingen tegen vorstelijke bedragen dieren te laten schieten 'om met de opbrengst de natuurbescherming te helpen financieren'.

Tot zover.

Elitevorming in de NOP

Historicus Eva Vriend is opgegroeid in de polder waar ik ook ben opgegroeid: De NoordOostPolder en schreef een boek over de selectieprocedure van de pioniers.
Mijn vader en mijn moeder waren in 1959 een van de laatsten die na een selectieprocedure een klein tuindersbedrijf kregen onder Marknesse. Ik ging naar de middelbare school in Emmeloord op het professor Ter Veenlyceum. Later werd de naam veranderd in Zuyderzee College, omdat ter Veen “fout was in de oorlog”.

In Andere Tijden op zondag 13 januari, een aflevering over de ontginning van de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Maar weinig landarbeiders kregen de grote boerderij waar ze van droomden. Holland Doc 24 sluit aan met de documentaire 'Pioniers, de kolonisten van de Noordoostpolder'.
Eva schrijft over hoe de pioniers in de polder werden geselecteerd om bij te dragen aan een soort voorbeeld samenleving.

In de Volkskrant van zaterdag 12 januari wordt zij geïnterviewd over haar boek “Het Nieuwe Land”. De NoordOostPolder viel droog rond het begin van de Tweede Wereldoorlog en lag op de tekentafels in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Wat opvalt in het interview en in Andere Tijden dat de voor de hand liggende vergelijking met de fascistische periode in Duitsland niet wordt gedaan.

In de Volkskrant valt te lezen:
Voortgedreven door het vooruitgangsgeloof dat zich na de Tweede Wereldoorlog verdiept, pakken de polderbestuurders van de speciale rijksdienst de selectieklus aan. Die past ook in de ontwikkeling van social engineering: de notie dat de mens - net als een polder - grotendeels maakbaar is.
En de mensen om wie het gaat, de poldersollicitanten, laten het zich allemaal welgevallen. Het zijn de jaren vijftig. Het komt niet in ze op om autoriteiten tegen te spreken. Als ze al bij zichzelf denken dat het wat ver gaat, selectieambtenaren die ook in de slaapkamer komen, dan houden ze dat voor zich. Als je je mond opentrekt, kun je een boerderij in de polder vergeten.
Het is de Amsterdamse professor sociografie Henri Nicolaas ter Veen die in de jaren twintig van de vorige eeuw voor het eerst theoretiseert over het 'zeven' van de polderbewoners. Hij laat zich daarbij inspireren door eugenetici, aanhangers van de leer van de rasverbetering, die stellen dat menselijke eigenschappen erfelijk overdraagbaar zijn. Op basis van dit idee voeren bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Zweden in de eerste helft van de vorige eeuw sterilisatiewetten in voor verstandelijk gehandicapten en andere 'minusvarianten' als criminelen en psychopaten.
In de IJsselmeerpolders wil Ter Veen het eugenetisch gedachtegoed tegengesteld uitvoeren: de 'plusvarianten' bij elkaar zetten om zo tot een sterker nageslacht te komen. Ook om de polderbewoners tegen zichzelf in bescherming te nemen. Zwakkelingen zouden het nu eenmaal onverantwoord zwaar krijgen in het nieuwe land.
Na deze 'positieve selectie' blijven de 'flinkere, kloekere' kandidaten over, voorspelt professor Ter Veen. 'Zij worden weldra zelfbewuste, vooruitstrevende wegbereiders, maatschappelijke voortrekkers, ook op andere dan economisch terrein. Hierin ligt hun grote economische en culturele waarde voor een volk als geheel.'
Tot zover de Volkskrant.


Vader van dokter Bibber was fout in de oorlog

In zijn column in de Telegraaf schrijft Bob Smalhout op 12 januari over neuroloog Ernst Jansen Steur.
Volgens hem is de werkelijke oorzaak van het medische drama dat Jansen Steur een vader had die sympathiseerde met de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Smalhout roept de omgeving van Jansen Steur ter verantwoording om zich als broeders hoeder te ontfermen over de doorgeschoten werklust die schadelijk uitpakte voor de patiënten. Smalhout hekelt de felle jacht die journalisten maken op ex-patiënten die schade hebben geleden. Gelukkig wil Smalhout alleen maar verklaren en niet verdedigen.

Jansen Steur is de AOW-leeftijd gepasseerd en wil(de) nog steeds werkzaam zijn binnen de medische wereld, maar nu in Duitsland. Voor Smalhout heeft het geen zin om Jansen Steur te confronteren met medische missers. Maar waarom niet? Wanneer iemand’s ego zo groot is dat hij zich wil rehabiliteren in het veld waar hij zijn slachtoffers maakt(e) kan een confrontatie duidelijk maken waarom er het (medische) werkveld zijn verantwoordelijkheid niet goed oppakt. Worden medicijnen voorgeschreven omdat zij helpen of omdat medici eraan kunnen verdienen? Worden patiënten wel voldoende betrokken in de reden waarom zij een bepaalde behandeling krijgen?
Nu al heeft de media aandacht opgeleverd dat er betere internationale controle komt over mensen die denken juridische beoordeling te voorkomen, domweg door zich uit te schrijven uit het medische register. Laat maar eens in de media horen waarom Jansen Steur er zo gemakkelijk mee weg kon komen om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.

Kritische massa en omslagpunt

Deze week twee gebeurtenissen in de media die een opmerkelijke overeenkomst hebben. Minister Plasterk kondigt aan dat bestuurders in de openbare sector niet meer mogen verdienen dan 30% boven het salaris van de minister. Pastoor Harm Schilder uit Tilburg wil de namen en foto’s ophangen in de kerk van mensen die zich willen uitschrijven van de kerkelijke gemeenschap. Gemeenschappelijk aan de poging van Plasterk en Schilder is dat zij rekenen op de sociale druk om het gedrag van mensen te veranderen.
Bij Plasterk werkte het publiceren van de topsalarissen averechts: bestuurders die zagen dat andere bestuurders meer verdienden, eisten die ook voor zichzelf. Bij Schilder hangt het effect af van hoe letterlijk hij zijn voornemen uitvoert. Als hij alle namen zou hangen in de kerk kan het effect weleens zijn dat de kerkgangers op het idee gebracht worden om zelf ook de kerk te verlaten.
Het publiceren van te hoge topsalarissen als publieke schandpaal had gewerkt wanneer er maar een paar bestuurders waren geweest. Maar het gaat om duizenden. Dan switcht de norm. Je bent afwijkend wanneer je achterblijft.
Beide zaken hebben ook overeenkomst in de onmacht. Wanneer er een ontwikkeling is die je met macht niet kunt keren, helpt een beroep op de massa niet. Wanneer we met zijn allen een duurzamere samenleving willen, maar maatregelen zijn te zeer afhankelijk van individuele medewerking, dan moet je je energie niet richten op voorlichting, maar op het geven van het goede voorbeeld met maatregelen die effectief zijn en die je zelf kunt uitvoeren.

Er is geen jij, jij bestaat niet

Roeland de Looff is een sociaal wetenschapper die in zijn boek “Jij bestaat niet” de stelling verdedigt dat jij niet bestaat maar slechts een illusie bent. Hij hoopt hiermee voor spirituele zoekers een antwoord te geven waardoor zij niet langer hoeven te zoeken naar zichzelf en verlichting.
Zijn aanpak lijkt op hoe de theologie het goddelijke probeert te definiëren vanuit wat het allemaal niet is. Het ongrijpbare positieve wordt duidelijk gemaakt vanuit het concreet negatieve. Dit heet de apofatische benadering.

Hij schrijft:
Het gevoel van een individueel ik, dat zelfstandig iets doet is en uit vrije wil keuzes maakt, is een illusie. Alleen eenheid doet iets. Jij als zelfstandig handelende entiteit bestaat niet.
Er is geen jij die een relatie zou kunnen hebben of verbinding zou kunnen zoeken met eenheid (immers dat zouden er twee zijn). Er is alleen eenheid. Dit weten is het einde van de spirituele zoektocht. Je ziet in dat je niet anders kunt zijn dan eenheid, dat je nooit iets anders bent geweest dan eenheid. Dat betekent dat je er niet naar hoeft te zoeken of iets zou moeten doen om er verbinding mee te krijgen. Als alle illusies zijn verdwenen blijft alleen de stilte over en dat is wie je bent.
Tot zover de Looff.

Het denken in termen van eenheid staat tegenover de tweedeling die dualisme genoemd wordt. De grondgedachte van non-dualistisch denken berust op de aanname, dat elke vorm van tweedeling geen reëel verschijnsel is, maar dat een dergelijk onderscheid kunstmatig wordt aangebracht. Voorbeelden van non-dualisme zijn te vinden in de tweedelingen tussen: het zelf en de ander, man tegenover vrouw, goed tegenover kwaad et cetera.

Het is ons ego dat ons de illusie oplevert dat wij een afgescheiden ik hebben. Weliswaar heeft ons ego een natuurlijke functie, maar we zouden volgens de Looff moeten accepteren dat we niet via deze weg aan illusies kunnen ontsnappen en de waarheid kunnen zien.
De Looff probeert aannemelijk te maken dat de vrije wil niet bestaat, een illusie is. Hij citeert Jung die stelde dat de vrije wil het verschil is tussen doen wat je doen moet met of zonder vreugde. Het is de uitdaging voor de moderne mens om met dit klein beetje speelruimte het leven aangenaam te maken.

Wie denkt in termen van of-of zal de theorie van de Looff moeilijk kunnen volgen, want dat is een vorm van dualistisch denken. Wie gewend is te denken in termen van en-en zal verder komen en wie paradoxen kan hanteren kan de boodschap dat jij stilte bent kunnen “begrijpen”. Immers, wie kan accepteren dat de waarheid niet valt te grijpen, krijgt veel vrijheid en heeft minder behoefte om te oordelen en blijft stil.

Klik hier voor een video-interview met Roeland de Looff.


Hans Laurentius schrijft in "Rozengeur & Prikkeldraad":
Zoeken leidt niet tot zien. Stoppen wel.
Ontdek de verkleving met de commentator en zie!
Hij is slechts deel van het waarneembare,
een verschijnsel, niet jij.
Ontdek: zonder 'hem' besta ik ook.
Wat je ook maar beschrijven kunt
is niet meer dan wat het is:
een beschrijving van een waarneming.
Wat je ook maar kunt beschrijven is het dus niet.


Marnix Pauwels zegt in een interview met Happinez:

Zoeken zonder voorbehoud
Als spiritualiteit je wapen wordt in de strijd tegen gevoelens van minderwaardigheid, oude pijn, schaamte of welk ander ongemak dan ook, dan bewijs je jezelf geen dienst. Dan probeer je het leven alsnog naar je hand te zetten -ook al noem je het dan misschien heel fraai ‘overgave’. Dan is er altijd nog die angst dat je niet krijgt wat je wilt, in plaats van dat je ontdekt dat die hele ‘je’ een waanzinnige illusie is. En zo blijf je extreem kwetsbaar, terwijl je er voor je gevoel juist alles aan doet om dat te voorkomen. Dus als je tóch zoekt, als je tóch wezenlijk nieuwsgierig bent, zoek dan zonder voorbehoud. Zoek diep en ver en hard en onstuitbaar, zoek of je leven ervan afhangt, en ga geen enkele ervaring uit de weg.

Geloof me: er kan je uiteindelijk niks gebeuren.

Doorlezen en verdieping? (klik op de labels)

#metoo (2) aandacht (12) aanwezigheid (4) achterdocht (3) ADHD (3) afhankelijkheid (4) afstand nemen (9) agnost (3) agressie (4) alcoholisme (4) alternatieve genezing (3) altruïsme (6) ambitie (3) ander (2) angst (23) angststoornis (1) apofatisch (6) authenticiteit (12) autisme (2) autonomie (4) baclofen (1) balans en evenwicht (35) begeerte (2) behoefte (5) belangen (14) belemmerende overtuigingen (6) beoordelen (5) beslissen (3) betrokkenheid (7) betrouwbaarheid (7) bewustwording (13) bewustzijn (30) bezinning (1) bindingsangst (4) bioscoopfilm (6) biseksualiteit (1) bodhisattva (2) boeddhisme (6) boek (266) borderline (2) brein (2) burn-out (3) castratieangst (1) communicatie (23) compassie (8) competentie (7) competitie (9) complottheorie (4) constructief gesprek (3) consumeren (7) coping (1) creationisme (1) creativiteit (4) crisis (7) dans (3) daten (6) demagogie (4) denken (12) denkfouten (5) deugd (8) deugdzaamheid (3) diagnose (7) dialoog (6) dieren (3) discipline (1) dooddoener (5) drama (2) drogredenen (5) drugsgebruik (6) DSM (5) dualisme (4) duurzaamheid (3) dwangstoornis (2) echt (6) eenheid (29) eenzaamheid (9) eerste indruk (1) ego (50) eigenschappen (3) eigenwaarde (4) emancipatie (9) emergentie (2) emotie (16) empathie (2) en-en (25) endogene depressie (3) energie (11) epidemie (1) ergernis (1) erkenning (6) ethiek (6) etiquette (7) euthanasie (2) evenwaardigheid (37) evolutie (21) extraversie (3) faalangst (1) fabel (1) facelift (1) filmpje (104) filosofie (16) flirten (1) fraude (10) Freud (3) functioneren (5) gebreken (1) gedrag (1) gedragsverandering (6) geduld (3) geest (4) geheugen (3) gekwetstheid (5) geld (7) gelijk hebben of gelijk krijgen (12) gelijkmoedigheid (4) geloven (17) geluk (48) genoeg (1) genot (1) Gestalt (1) Getuige (4) gevoelens (35) gezag (4) gezichtsverlies (2) gezondheid (8) gezondheidszorg (1) GGz (3) GHB (1) go with the flow (4) God (35) goedgelovigheid (5) gokken (1) grenzen (6) handleiding (1) hechting (2) hedonisme (1) heelheid (8) helderziendheid (1) hersenen (4) hier en nu (8) holisme (3) homoseksualiteit (1) hoofdzonde (3) hoogsensitiviteit (1) hufterigheid (2) hulpverlening (2) humor (16) ideaalbeeld (3) identificatie (9) identiteit (12) ik-boodschap (1) illusie (13) imago (6) individualisme (4) innerlijke vrijheid (14) integriteit (4) Intelligent Design (2) Internet (6) intuïtie (11) InZicht (13) islam (2) jaloezie (3) jeugd (1) jezelf worden en zijn (15) jongeren (3) karakter (2) katafatisch (1) kenmerken (3) kiezen (14) kind (13) kosten (1) kracht (5) Krishnamurti (2) kuddegedrag (2) kwakzalverij (2) kwaliteit (17) kwetsbaarheid (8) leegte (12) leiderschap (5) leugens (12) levensfase (3) levenskunst (5) levensstijl (1) levensvragen (3) levensweg (3) licht (3) liefde (105) liefdesverdriet (5) lijden (2) loslaten (20) lust (4) macht (27) machtsstrijd (5) magisch denken (6) man-vrouw verschillen (19) mannelijkheid (10) mannen (5) media (12) meditatie (15) memen (2) metafoor (2) metafysica (4) mildheid (1) milieu (1) mindfulness (3) misbruik (4) mobiel (1) model (1) moraliseren (4) motto (1) multitasken (1) mushotoku (2) mystiek (5) nabijheid (1) narcisme (5) natuur (3) negatieve (15) neti neti (4) neuroticisme (1) niet doen (25) NLP (1) non-duaal bewustzijn (3) non-dualiteit (37) occupybeweging (2) omdenken (6) omgangsregels (3) onderwijs (2) onderzoek (12) ongelukkig zijn (3) onmacht (4) ontrouw (1) ontwikkeling (11) onverwerkt kindertrauma (2) onzichtbaar (1) oordeel (18) opvoeding (10) orgasme (3) Osho (8) ouderen (4) overbelasting (1) overgave (5) overgewicht (1) overheid (3) overvloed (7) paradox (25) Pareto principe (1) partnerkeuze (5) passie (2) pedagogie (2) penisnijd (1) perfectie (3) personeelsbeleid (2) persoonlijkheid (6) persoonlijkheidsstoornis (4) pesten (4) Peter principle (2) pijnlichaam (8) politiek (17) positieve (12) privacy (1) processie (2) projectie (10) psychiatrie (7) psychofarmaca (2) psychose (2) psychotherapie (3) puberen (3) reductionisme (1) reïncarnatie (2) relatie (24) relatievaardigheid (7) remancipatie (1) respect (26) riagg (1) rijkdom (2) rol (4) romantiek (5) ruzie (6) samensmelten (10) schaamte (2) scheiden (3) schelden (1) schizofrenie (2) schouwen (4) schrijfdrang (2) schuld (5) sedatie (1) seks (24) seksuele voorlichting (1) selectie (4) sociale druk (2) solidariteit (1) somberheid (2) soulmate (1) spiegelogie (7) spijt (3) spiritualiteit (52) sport (1) spreekwoorden (1) sprong (2) statistiek (1) status (2) sterven (7) stigma (2) stilte (12) Stockholm-syndroom (1) straling (1) strategie (2) stress (6) synchroniciteit (8) Taoïsme (17) tederheid (1) Tegenwoordigheid (2) The Secret (4) The Work (1) therapeutische gemeenschap (1) therapie (2) tijdgeest (3) toeval (4) Tolle (22) transcenderen (6) transformatie (6) transparantie (3) trend (3) tunnelvisie (1) twijfel (6) UFO (1) verandering (3) verantwoordelijkheid (14) verbinding (30) vergeten (2) verlangen (7) verlatingsangst (1) verleiding (4) verlichting (16) verliefdheid (6) verlies (2) vermaatschappelijking (1) vermijding (1) vermoeidheid (2) verslaving (12) vertrouwen (17) verveling (2) verwerking (1) vicieuze cirkel (1) voeding (4) voelen (4) volgzaamheid (2) vooroordelen (1) vragenlijst (5) vrije wil (7) vrijen (3) vrijheid (85) vrouwelijkheid (4) waarheid (31) waarneming (8) ware (12) wezen (3) wijsheden (11) wilskracht (3) woede (4) wraak (1) wu wei (17) yin en yang (4) zelfbeheersing (5) zelfbevestiging (5) zelfbewustzijn (6) zelfdoding (5) zelfkennis (17) zelfkritiek (3) zelfoverschatting (4) zelfrealisatie (10) zelfvertrouwen (5) zelfverwerkelijking (1) zelfwaardering (5) Zen (3) ziel (15) Zijn (14) zin van het leven (9) zorgvuldigheid (5)

Zoeken in dit blog