Zonder vrijheid geen liefde en zonder liefde geen vrijheid

Het gezonde midden tussen betrokkenheid en afstand houden

Nu met de coronacrisis houden we voor de veiligheid anderhalve meter afstand ten opzichte van anderen. We tonen met het kiezen van de juiste...

24 mei 2011

Multitasken en intuïtie zijn een illusie

Chritopher Chabris en Daniel Simons hebben een boek geschreven onder de titel “De onzichtbare gorilla – selectieve waarneming en valse intuïtie”. De gorilla slaat op het missen van een waarneming (gorilla) waar je hem niet verwacht. Mensen die met een bepaalde opdracht een video bekeken, misten het verschijnen van een als gorilla verkleed persoon in beeld.
In de Volkskrant van 21 mei worden zij geïnterviewd. “Onze aandacht is beperkt; het is daarom belangrijk om die te richten op dingen die we belangrijk vinden”. Zelfs zullen ze niet meer handsfree bellen in het verkeer en ze pleiten ervoor om niemand te veroordelen alleen op een getuigenverklaring.
Mensen hebben de neiging om patronen te zien, wat evolutionair heel nuttig was. Maar nu de media en de reclamewereld selectief presenteren is het belangrijk om de beperktheid van de eigen waarneming te realiseren.

21 mei 2011

Angst voor de bodemloze Griekse schatkist

Veel Nederlanders willen Griekenland niet langer financieel steunen. Minister van financiën Jan Kees de Jager heeft daarvoor begrip, maar waarschuwt dat het ons nog meer geld gaat kosten als we niet een beetje steun verlenen. Maar onderbouwen doet hij dat niet. Veel banken en pensioenfondsen hebben geïnvesteerd in Griekenland. Zou dat land failliet verklaard worden dan is het rendement van die investeringen weg. Dat zou niet iedere Nederlandse belastingbetaler evenveel geld gaan kosten, maar vooral diegenen die bankieren bij de betreffende banken of hun pensioen verzekerd hebben bij de maatschappijen die het weer in Griekse “groei”projecten hebben belegd.
Wanneer we onze handen aftrekken van de Griekse staatsschulden dan zouden de lasten van de risicovolle investeringen uit het verleden afgewenteld worden op diegenen die zich onverantwoordelijk hebben gedragen. Maar als we het niet doen dan wordt onverantwoordelijk gedrag onbestraft gelaten en moet iedere belastingbetaler daarvoor boeten.
Zou het angst voor die boete zijn dat slechts weinigen het risico durven te nemen?
Solidariteit met Europese medeburgers is geen geloofwaardige verklaring voor onze terughoudendheid. Wie kan betrouwbaar inzicht geven in de precieze financiële gevolgen van de beslissing om Griekenland wel of niet failliet te laten gaan?
Zou een verenigd Europa niet veel meer gebaat zijn met een èn-èn benadering: èn transparantie over belangenverstrengeling bij beleidsbeslissingen en marktwerking voor banken bij onverantwoord omgaan met kapitaal? Is het niet veel bevredigender om zelf invloed te hebben op beleid via het kiezen van waar je bankiert dan eerst belasting te betalen om vervolgens tegenvallende beslissingen via de grote hoop op te vangen?

EU-correspondent van het Financieel Dagblad Martin Visser schreef De Eurocrisis, een boek over het falen rondom de Europese munt. De Eurocrisis behandelt de spagaat waarin de politiek zich bevindt. Aan de ene kant moeten er miljarden euro's gepompt worden in noodlijdende landen en aan de andere kant wordt het steeds moeilijker dit te verkopen aan de kiezers.Visser verslaat de politieke strijd rondom het redden van de euro. Hoe kan de Griekse fraude tot zo'n grote crisis in Europa leiden? Waarom is Duitsland zo verdeeld over de aanpak van die crisis? Hoe sleept minister Jan Kees de Jager van Financiën steeds weer nieuwe reddingsplannen door de kritische Tweede Kamer? Waarom willen centrale bankiers de rommel niet meer opruimen? Daarover geeft Martin Visser een beschouwing in zijn boek én bij Pauw en Witteman.

19 mei 2011

Drugsgebruikers zoeken net als bierdrinkers verbinding

In de Volkskrant van 18 mei 2011 vertellen vier jongvolwassenen over hun omgang met cocaïne.
Vroeger werden mensen losser door een borreltje of biertje te drinken. Ze wilde hun remmingen opheffen om de moed te vinden om contact te maken. Veel jongeren van nu proberen een extra kwaliteit te vinden door drugsgebruik.
De verbinding die tot stand komt binnen een groep drugsgebruikers vergroot het gevoel dat je dingen wilt en kunt uitspreken waaraan je behoefte hebt.
Dat motief is niet nieuw maar het inzetten van drugs is spannender dan het drinken van bier in de omgeving van de kroeg. Het sluipende gevaar van verslaving (gewoontevorming) is groter van drugsgebruik dan van bier drinken, maar je krijgt er minder een volle buik van. Er is ook kans dat de kwaliteit van de coke niet betrouwbaar is. Er is nu eenmaal geen cokewacht zoals er een bierwacht is.
Kortom er is niets nieuws onder de zon. Hopelijk ontdekken deze jongeren snel dat het maken van verbinding ook zonder hulpmiddelen kan en dat de kwaliteit daarvan groter is.

11 mei 2011

Mensen hebben negatieve emoties nodig om het leven op koers te houden

Het utilitarisme dat zegt dat men moet streven naar het ‘grootste geluk voor het grootste aantal’ is de inspiratiebron voor het proefschrift ‘Onvolmaakt Geluk’ van drs. A. Bergsma, waarop hij op 10 mei 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde. De promovendus probeert op drie manieren een bijdrage te leveren aan de positieve psychologie. Hij heeft als eerste gekeken naar de rol van geluksadvies. In het tweede deel staat het geluk van mensen met een psychische stoornis centraal. Als laatste gaat hij in op welke manier wijsheid en geluk met elkaar samenhangen.
De positieve psychologie bestudeert optimaal menselijk functioneren en ziet geluk als een van haar belangrijkste studieobjecten. Welke kwaliteit heeft geluksadvies dat door de eeuwen is gegeven en in hoeverre sluit het aan bij wat we op dit moment weten over geluk? Bergsma heeft daarvoor in Nederland 57 veel verkochte, psychologische zelfhulpboeken geanalyseerd. Hieruit blijkt dat veel onderwerpen met het vinden van geluk zijn verbonden.
Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op het geluk van de grote aantallen mensen die door een psychische stoornis hebben. Dit is een onderwerp waar niet of nauwelijks onderzoek naar bestond, waarschijnlijk omdat het antwoord wel duidelijk lijkt. Immers, het lijden of het anderen laten lijden is de centrale kern van de definitie van iedere psychische stoornis. Toch blijkt twee derde deel van de mensen met een psychische stoornis zich vaak gelukkig te voelen. Alcoholmisbruik lijkt het geluk op de korte termijn zelfs helemaal niet te schaden.
Het derde deel van dit proefschrift gaat dieper in op de grenzen van het geluk. Het streven naar meer wijsheid heeft bijvoorbeeld nauwelijks rendement als het gaat om toegenomen geluk en ook lijken wij mensen negatieve emoties nodig te hebben om ons leven op koers te houden. Volmaakt geluk is riskant, omdat het mensen belemmert bij ongedaan maken van vergissingen. Wijsheid is grotendeels onafhankelijk van geluk en is een waardevol doel voor menselijke ontwikkeling in zichzelf.
Twee derde van de patiënten met een psychische stoornis voelt zich vaak gelukkig. Alcoholmisbruik lijkt het geluk op korte termijn zelfs helemaal niet te schaden.
Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Doorlezen en verdieping? (klik op de labels)

#metoo (2) aandacht (12) aanwezigheid (4) achterdocht (3) ADHD (3) afhankelijkheid (4) afstand nemen (9) agnost (3) agressie (4) alcoholisme (4) alternatieve genezing (3) altruïsme (6) ambitie (3) ander (2) angst (23) angststoornis (1) apofatisch (6) authenticiteit (12) autisme (2) autonomie (4) baclofen (1) balans en evenwicht (35) begeerte (2) behoefte (5) belangen (14) belemmerende overtuigingen (6) beoordelen (5) beslissen (3) betrokkenheid (7) betrouwbaarheid (7) bewustwording (14) bewustzijn (31) bezinning (1) bindingsangst (4) bioscoopfilm (6) biseksualiteit (1) bodhisattva (2) boeddhisme (6) boek (263) borderline (2) brein (2) burn-out (4) castratieangst (1) communicatie (23) compassie (8) competentie (7) competitie (9) complottheorie (4) consumeren (7) coping (1) creationisme (1) creativiteit (4) crisis (7) dans (3) daten (6) demagogie (4) denken (12) denkfouten (5) deugd (8) deugdzaamheid (3) diagnose (7) dialoog (5) dieren (3) discipline (1) dooddoener (4) drama (2) drogredenen (4) drugsgebruik (6) DSM (5) dualisme (4) duurzaamheid (3) dwangstoornis (2) echt (6) eenheid (28) eenzaamheid (9) eerste indruk (1) ego (50) eigenschappen (3) eigenwaarde (4) emancipatie (9) emergentie (2) emotie (16) empathie (2) en-en (24) endogene depressie (3) energie (11) epidemie (1) ergernis (1) erkenning (6) ethiek (6) etiquette (7) euthanasie (2) evenwaardigheid (37) evolutie (21) extraversie (3) faalangst (1) fabel (1) facelift (1) filmpje (112) filosofie (16) flirten (1) fraude (10) Freud (3) functioneren (5) gebreken (1) gedrag (2) gedragsverandering (6) geduld (3) geest (4) geheugen (3) gekwetstheid (5) geld (7) gelijk hebben of gelijk krijgen (12) gelijkmoedigheid (4) geloven (17) geluk (49) genoeg (1) genot (1) Gestalt (1) Getuige (4) gevoelens (35) gezag (4) gezichtsverlies (2) gezondheid (8) gezondheidszorg (1) GGz (3) GHB (1) go with the flow (4) God (35) goedgelovigheid (5) gokken (1) grenzen (6) handleiding (1) hechting (2) hedonisme (1) heelheid (8) helderziendheid (1) hersenen (4) hier en nu (8) holisme (3) homoseksualiteit (1) hoofdzonde (3) hoogsensitiviteit (1) hufterigheid (2) hulpverlening (2) humor (16) ideaalbeeld (3) identificatie (9) identiteit (10) ik-boodschap (1) illusie (13) imago (6) individualisme (4) innerlijke vrijheid (14) integriteit (4) Intelligent Design (2) Internet (6) intuïtie (11) InZicht (12) islam (2) jaloezie (3) jeugd (1) jezelf worden en zijn (15) jongeren (3) karakter (2) katafatisch (1) kenmerken (3) kiezen (14) kind (13) kosten (1) kracht (5) Krishnamurti (2) kuddegedrag (2) kwakzalverij (2) kwaliteit (17) kwetsbaarheid (8) leegte (12) leiderschap (5) leugens (12) levensfase (3) levenskunst (5) levensstijl (1) levensvragen (3) levensweg (3) licht (3) liefde (104) liefdesverdriet (5) lijden (2) loslaten (19) lust (4) macht (27) machtsstrijd (5) magisch denken (6) man-vrouw verschillen (19) mannelijkheid (10) mannen (5) media (12) meditatie (15) memen (2) metafoor (2) metafysica (4) mildheid (1) milieu (1) mindfulness (3) misbruik (4) mobiel (1) model (1) moraliseren (4) motto (1) multitasken (1) mushotoku (2) mystiek (5) nabijheid (1) narcisme (5) natuur (3) negatieve (15) neti neti (4) neuroticisme (1) niet doen (25) NLP (1) non-duaal bewustzijn (3) non-dualiteit (36) occupybeweging (2) omdenken (4) omgangsregels (3) onderwijs (2) onderzoek (12) ongelukkig zijn (3) onmacht (4) ontrouw (1) ontwikkeling (11) onverwerkt kindertrauma (2) onzichtbaar (1) oordeel (17) opvoeding (10) orgasme (3) Osho (8) ouderen (4) overbelasting (1) overgave (5) overgewicht (1) overheid (3) overvloed (7) paradox (24) Pareto principe (1) partnerkeuze (5) passie (2) pedagogie (2) penisnijd (1) perfectie (3) personeelsbeleid (2) persoonlijkheid (6) persoonlijkheidsstoornis (4) pesten (4) Peter principle (2) pijnlichaam (8) politiek (17) positieve (12) privacy (1) processie (2) projectie (10) psychiatrie (7) psychofarmaca (2) psychose (2) psychotherapie (3) puberen (3) reductionisme (1) reïncarnatie (2) relatie (24) relatievaardigheid (7) remancipatie (1) respect (25) riagg (1) rijkdom (2) rol (4) romantiek (5) ruzie (6) samensmelten (10) schaamte (2) scheiden (3) schelden (1) schizofrenie (2) schouwen (4) schrijfdrang (2) schuld (5) sedatie (1) seks (24) seksuele voorlichting (1) selectie (4) sociale druk (2) solidariteit (1) somberheid (2) soulmate (1) spiegelogie (7) spijt (3) spiritualiteit (51) sport (1) spreekwoorden (1) sprong (2) statistiek (1) status (2) sterven (7) stigma (2) stilte (12) Stockholm-syndroom (1) straling (1) strategie (2) stress (6) synchroniciteit (8) Taoïsme (17) tederheid (1) Tegenwoordigheid (2) The Secret (4) The Work (1) therapeutische gemeenschap (1) therapie (2) tijdgeest (3) toeval (5) Tolle (22) transcenderen (6) transformatie (6) transparantie (3) trend (3) tunnelvisie (1) twijfel (6) UFO (1) verandering (3) verantwoordelijkheid (14) verbinding (31) vergeten (2) verlangen (7) verlatingsangst (1) verleiding (4) verlichting (16) verliefdheid (6) verlies (2) vermaatschappelijking (1) vermijding (1) vermoeidheid (2) verslaving (12) vertrouwen (17) verveling (2) verwerking (1) vicieuze cirkel (1) voeding (4) voelen (5) volgzaamheid (2) vooroordelen (1) vragenlijst (5) vrije wil (7) vrijen (4) vrijheid (84) vrouwelijkheid (4) waarheid (32) waarneming (8) ware (12) wezen (3) wijsheden (11) wilskracht (3) woede (4) wraak (1) wu wei (17) yin en yang (4) zelfbeheersing (5) zelfbevestiging (5) zelfbewustzijn (6) zelfdoding (5) zelfkennis (17) zelfkritiek (3) zelfoverschatting (4) zelfrealisatie (10) zelfvertrouwen (5) zelfverwerkelijking (1) zelfwaardering (5) Zen (3) ziel (15) Zijn (14) zin van het leven (9) zorgvuldigheid (5)

Zoeken in dit blog

Bronnen, links en reacties

Er wordt zoveel mogelijk naar de bron van een bericht gelinkt, maar wanneer deze is opgeheven wordt de link verwijderd.
Feedback en melding van onvolkomenheden zijn welkom en mogelijk via e-mail.

Disclaimer

Veel bijdragen op dit blog gaan over ongrijpbare begrippen als waarheid, vrijheid of liefde. Door onwaarheden te ontdekken die ons gevangen houden, kan waarheid meer zichtbaar worden en kunnen we ons bevrijden van de angst dat we afgescheiden zijn.
Vrij naar Wittgenstein: "van dat, waarover niet kan worden gesproken, zwijgen wij". Al het overige is bespreekbaar.
"In onwetendheid ben ik iets; in inzicht ben ik niets; in liefde ben ik alles" Rupert Spira.

Blogarchief