Topsporters, junkies en criminelen op TV

Jean-Pierre Geelen schrijft vermakelijke columns. Vandaag over de dopingaffaire rond Lance Armstrong. “Tijdens de zeven verdachte tour-overwinningen waren we in wezen getuige van georganiseerd drugstransport.”

Op de site van de Volkskrant een mooie samenvatting van de cynische grappen die gemaakt worden over sjoemelende fietser.

Geelen: "Wie vindt dat Twan Huys geen crimineel aan het woord mag laten, mag ook de NOS wel eens vragen naar zichzelf te kijken en zijn vermaledijde sportzomers niet meer te laten dicteren door een bende junks en andere criminelen die lopen te leuren met oude rijwielen. Er zijn andere speeltjes om de lome zomerdagen mee te vullen. Nieuws bijvoorbeeld. Maar de Tour op TV? Ga toch fietsen."

Topsporters zijn te vergelijken met criminele junkies. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.

Een gezonde relatie tussen helder denken, fruit, groente en geluk

Het Gezondheidsnet meldt:
Uit een onderzoek van Warwick Medical School onder 80.000 mensen blijkt dat hoe meer stukken fruit ze dagelijks aten, hoe beter ze zich voelden. Dat schrijft Social Indicators Research.
De onderzoekers vonden weliswaar een verband tussen groente en geluk, maar wat de oorzaak is en wat het gevolg is niet duidelijk. Mogelijk word je niet vrolijker van fruit, maar eten vrolijke mensen nu eenmaal gezonder.
Tot zover het Gezondheidsnet.

Het kan natuurlijk ook zijn dat gezonde mensen meer fruit eten en ook vrolijker zijn. Van ongezond zijn wordt je nu eenmaal niet blijer.
Voor wie 26 types denkfouten wil voorkomen, is het inzichtelijk om Suzanne Weusten te lezen.Na het lezen van dit boek, zo beloven de auteurs Kees Kraaijeveld & Suzanne Weusten, kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden, ken je het verschil tussen stellingen en argumenten, weet je wat een drogredenering is, weet je hoe emoties je denken vertroebelen, doorzie je je eigen denkfouten en die van anderen, kun je beter argumenteren en kun je helder denken.

Seks op de school van het leven

Van een boekbespreking uit de Volkskrant door Peter Giesen op 6 oktober:
De Botton is een filosoof die zegt dat hij mensen gelukkiger wil maken. Meer denken over seks verschijnt in een reeks korte boeken van zijn School of Life, een instituut dat filosofie en therapie combineert. Misschien zouden we beter af zijn zonder een onruststoker als seks. Maar we kunnen niet zonder, omdat hij een overwinning op onze eenzaamheid markeert, aldus De Botton. Seks bevrijdt ons uit de koude, anonieme wereld waarin we na onze kindertijd terechtkomen. Als kleuters worden we gekoesterd door onze ouders en door leraren die onze sufste tekeningen de hemel in prijzen. Maar op een kwade dag komen we erachter dat de wereld wreed oordeelt en prestaties eist. Door seks kunnen we even aan deze eenzaamheid ontsnappen. Als een ander ons toelaat, worden we eindelijk weer geaccepteerd zoals we zijn, met al onze tekortkomingen en gebreken.
Tot zover de Volkskrant.

En zo is het maar net. Zou seks niet bestaan dan is het maar de vraag of we ons ooit letterlijk met elkaar zouden verbinden en zouden we uitsterven. De fysieke verbinding maakt dus een einde aan de isolatie en de eenzaamheid die daarvan het gevolg is.
Seks is een beetje ongemakkelijk en raar, want we willen wel graag opgaan in de ervaring maar onszelf niet voortijdig presenteren aan de ander als buiten zinnen. We zijn immers meer dan de som van onze geslachtsdelen. De ander mag wel "buiten zinnig" naar ons verlangen, maar ook niet te vroeg, want dat is niet aantrekkelijk en ook niet alsmaar.
Binnen een vaste relatie wordt het enerzijds gemakkelijker, anderzijds moeilijker. Als je gelukkig wilt worden en blijven, zoals het motto van Alain de Botton is, moet je niet zulke onrealistische verwachtingen koesteren. Je kunt niet voortdurend fantastische seks hebben. Het is onrealistisch om eeuwige trouw van je partner te verlangen.
We willen wel tijdelijk versmelten maar ook op den duur vrij blijven. Dat is een balans, waarbij je vrijheid inlevert en hopelijk meer verkrijgt. Als de kwaliteit van de verbinding goed blijft, blijf je waarschijnlijk ook gelukkig.

Schrijver en psychoanalyticus Paul Verhaeghe sprak naar aanleiding van de gevolgen van de coronacrisis over de behoefte aan intimiteit:
“Over het algemeen geldt dat er twee fundamentele gerichtheden in ons zitten: zo dicht mogelijk bij de ander willen zijn, versmelten met hem of haar, één willen worden (en ja, vrijen is daarvoor perfect), versus alleen en autonoom willen zijn, je eigen ding willen doen, los van de ander. De twee tendensen wisselen elkaar af, doorheen ons leven, maar ook zelfs doorheen de dag (je wil ’s morgens niet met mij aan tafel zitten). Opvallend: wanneer we door externe omstandigheden in één van beide richtingen gedwongen worden, dan verlangen we naar het andere. En dat is nu uitdrukkelijk het geval."


Denk niet alleen maar positief

Het lezen van de timeline in Facebook kan een gevoel van eenzaamheid oproepen. De "positieve" stukjes van anderen maken mensen onzeker en ongelukkig over hun eigen leven.

Het overoptimisme van zelfhulpboeken en positief denken is het onderwerp van de Guardian-journalist Oliver Burkeman, The Antidote; Happiness for people who can't stand positive thinking. De Nederlandse vertaling heet Tegengif.

Oliver Burkeman betoogt in Tegengif dat we in een valkuil zitten. Doordat we krampachtig proberen gelukkig te worden, bereiken we juist het tegenovergestelde. Burkeman laat zien dat er een alternatief pad naar geluk en succes is. Daarbij is het belangrijk mislukkingen, pessimisme, onzekerheid en twijfel niet angstvallig uit ons leven te bannen maar juist toe te laten – alles wat we in ons leven krampachtig proberen te vermijden.Op Youtube vertelt hij hoe hij toch door het lezen van zelfhulpboeken en het negatieve denken meer in balans te brengen met positief denken een ietsje pietsje meer gelukkig is geworden.

Worden TBS-ers wel zorgvuldig gescreend alvorens voortijdig vrijgelaten?

In de Volkskrant van 6 oktober het alarmerende verhaal van Léonie Holtes, die zelf tbs'ers behandelde.
In haar boek 'Ervaring Niet Vereist' uit Léonie Holtes forse kritiek op de werkwijze van psychologen in tbs-klinieken. Ze zouden te veel op hun gevoel beslissingen nemen, en te weinig gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten.
In de Volkskrant een interview met Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht. Zij onderschrijft de kritiek van Holtes.

Citaat:
De risicotaxatie, waarbij wordt beoordeeld hoe gevaarlijk patiënten zijn, is een terugkerend thema in Holtes' boek. Hoe moet een psycholoog te werk gaan bij zo'n risicotaxatie?
'Eén: je neemt de patiënt verschillende wetenschappelijk gevalideerde tests af. Dit houdt in dat er vergeleken wordt met een controlegroep, om goed te kunnen beoordelen hoe afwijkend de antwoorden van de patiënt zijn.
Twee: je registreert alle interviews met een videocamera, zodat de werkwijze achteraf controleerbaar is.
Drie: je vergelijkt de antwoorden van de patiënt met informatie uit andere bronnen, zoals observaties in de kliniek, het proces-verbaal van de politie en interviews met familie van de patiënt.
Vier: je onderbouwt elk oordeel - bijvoorbeeld of iemand impulsief gedrag vertoont - met voorbeelden.
Vijf: je controleert of een onafhankelijke tweede psycholoog tot dezelfde diagnose komt.'

Holtes schrijft over de praktijk in haar tbs-kliniek: 'De punten op de risicotaxatie-formulieren werden vluchtig afgevinkt, de argumentatie werd overgeslagen en een tweede beoordelaar: die was er simpelweg niet.'
'Dan is een zorgvuldige analyse onmogelijk. Een risicotaxatie kost minimaal twee weken fulltime werk. Die tijd moet je er echt voor nemen: een risicotaxatie bepaalt het verschil tussen vrijheid en gevangenschap, je beslist ermee over iemands léven.'

Holtes werkte in 2005 en 2006 in een tbs-kliniek. Is haar aanklacht nog actueel?
'Absoluut, met name wat de onderbouwing van risicotaxaties betreft. Die is in de meeste tbs-klinieken slecht of ontbreekt geheel. Vergelijk het met een arts die een patiënt vertelt dat hij kanker heeft. Dan moet die arts eerst tumorcellen hebben gezien, anders mag hij zo'n oordeel niet vellen. Toch worden in tbs-klinieken aan de lopende band psychische diagnosen gesteld zonder goede onderbouwing. Dit leidt tot zinloze behandelingen en verkeerde beslissingen over proefverloven. De misstanden die Holtes aankaart, zijn nog steeds zéér actueel.'
Tot zover de Volkskrant.

Aan het begin van de vraag of iemand TBS moet krijgen worden kosten noch moeite gespaard om het antwoord zorgvuldig te formuleren. Gedrag uit het verleden is een goede voorspeller van toekomstig gedrag. Is er dan geen controlerende instantie die toeziet dat de procedure zorgvuldig wordt toegepast? Er mag verwacht worden dat dit effectief traumatische misdrijven kan voorkomen.
Hoe gemakkelijk kun je een maatschappij beveiligen en verdriet voorkomen?

De gouden regel leidt zowel tot liefde als tot vrijheid

In Wikipedia staat geschreven over de gouden regel:
Met de Gulden Regel (lat. regula aurea; eng. golden rule) wordt een oude en wijdverbreide stelregel van de praktische ethiek aangeduid:
“Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.”
In de 17e eeuw introduceerden de Europeanen het denkbeeld van de in de Bijbel overgeleverde voorbeelden van de regel, die het Thoragebod der naastenliefde (Lev 19:18) als een algemeen geldende en begrijpelijke gedragsregel uitleggen. Uit de vertaling van de positieve versie van Tobit 4:15 in de Lutherbijbel van 1545 ontstond het bekende berijmde gezegde:
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.”
Tot zover Wikipedia.

Het Vermoeden is een TV-programma en een magazine van de NCRV dat 19 september 2012 is gelanceerd en combineert het bestaande tijdschrift Vier en de Ikon-krant. In het nieuwe magazine een artikel van Lisette Thooft over de gulden regel onder de titel “Hou van anderen zoals van jezelf”.
Het is duidelijk dat Thooft de Thora als uitgangspunt neemt en zo komt tot liefde. Het latere uitgangspunt over anderen niet aandoen wat je ook niet wilt dat zij jou aandoen, leidt tot vrijheid. Althans wanneer je het er mee eens bent dat de betekenis niet wezenlijk verandert wanneer je het parafraseert tot “mijn grenzen houden op waar die van een ander beginnen”. Deze formulering ligt weer aan de basis van de meest grondrechten en van de ethiek, zoals we die nu kennen.
Thooft haalt in haar artikel de werking van spiegelneuronen aan. Spiegelneuronen spelen een rol bij het inzicht in denkpatronen bij anderen emotioneel inlevingsvermogen (empathie) en de taalverwerving. We krijgen van anderen terug(gespiegeld) wat we zelf projecteren. Dat is geen passieve projectie, maar een handeling die we ook kunnen veranderen. Hoe meer je jezelf accepteert, des te meer kun je van anderen houden en ze accepteren zoals ze zijn. Op deze wijze heb je liefde en vrijheid geïntegreerd toegepast.

Peter Gordijn kreeg een eenheidservaring na het gebruik van ayahuasca en schreef in zijn tweede boek Het Absolute Perspectief:

De Gouden Regel is:

Voel je helemaal vrij om jezelf te zijn;
Laat anderen vrij om zichzelf te zijn;
Laat de wereld zijn zoals ze is.De steekwoorden die geassocieerd worden door bovengenoemde schrijvers met de gouden regel zijn wederkerigheid, liefde en vrijheid.

De werkelijkheid zien door te mediteren

Matthieu Ricard:
'Er bestaan veel clichés over meditatie. Laat ik meteen duidelijk maken dat het bij mediteren niet gaat om het leegmaken van de geest door je gedachten te blokkeren, voor zover dat al mogelijk is. Het gaat niet om eindeloze interpretaties van je verleden of het voorzien van de toekomst.'
'Het doel van meditatie is om de werkelijkheid te zien zoals die is -zo dicht mogelijk bij onze eigen belevingswereld- om de oorzaken van pijn en verdriet bloot te leggen en de mentale verwarring op te heffen die maakt dat we het geluk zoeken waar het niet te vinden is.'
Mediteren is een vaardigheid die ons bestaan meer waarde en meer glans kan geven. Voor de klassieke meesters is meditatie nauw verweven met een ontwikkelingsweg die hun hele leven beslaat. Maar ook een bescheidener inzet, door dagelijks enkele meditatieoefeningen te doen, blijkt vrij direct te resulteren in een andere visie op onszelf en op de wereld.Tot diens dood in 1975 was de boeddhist Kangyour Rinpoche de leermeester van Ricard; daarna ontmoette hij Dilgo Khyentse Rinpoche, die zijn tweede leermeester werd.

Doorlezen en verdieping? (klik op de labels)

#metoo (2) aandacht (12) aanwezigheid (4) achterdocht (3) ADHD (3) afhankelijkheid (4) afstand nemen (9) agnost (3) agressie (4) alcoholisme (4) alternatieve genezing (3) altruïsme (6) ambitie (3) ander (2) angst (23) angststoornis (1) apofatisch (6) authenticiteit (12) autisme (2) autonomie (4) baclofen (1) balans en evenwicht (35) begeerte (2) behoefte (5) belangen (14) belemmerende overtuigingen (6) beoordelen (5) beslissen (3) betrokkenheid (7) betrouwbaarheid (7) bewustwording (13) bewustzijn (30) bezinning (1) bindingsangst (4) bioscoopfilm (6) biseksualiteit (1) bodhisattva (2) boeddhisme (6) boek (266) borderline (2) brein (2) burn-out (3) castratieangst (1) communicatie (23) compassie (8) competentie (7) competitie (9) complottheorie (4) constructief gesprek (3) consumeren (7) coping (1) creationisme (1) creativiteit (4) crisis (7) dans (3) daten (6) demagogie (4) denken (12) denkfouten (5) deugd (8) deugdzaamheid (3) diagnose (7) dialoog (6) dieren (3) discipline (1) dooddoener (5) drama (2) drogredenen (5) drugsgebruik (6) DSM (5) dualisme (4) duurzaamheid (3) dwangstoornis (2) echt (6) eenheid (29) eenzaamheid (9) eerste indruk (1) ego (50) eigenschappen (3) eigenwaarde (4) emancipatie (9) emergentie (2) emotie (16) empathie (2) en-en (25) endogene depressie (3) energie (11) epidemie (1) ergernis (1) erkenning (6) ethiek (6) etiquette (7) euthanasie (2) evenwaardigheid (37) evolutie (21) extraversie (3) faalangst (1) fabel (1) facelift (1) filmpje (104) filosofie (16) flirten (1) fraude (10) Freud (3) functioneren (5) gebreken (1) gedrag (1) gedragsverandering (6) geduld (3) geest (4) geheugen (3) gekwetstheid (5) geld (7) gelijk hebben of gelijk krijgen (12) gelijkmoedigheid (4) geloven (17) geluk (48) genoeg (1) genot (1) Gestalt (1) Getuige (4) gevoelens (35) gezag (4) gezichtsverlies (2) gezondheid (8) gezondheidszorg (1) GGz (3) GHB (1) go with the flow (4) God (35) goedgelovigheid (5) gokken (1) grenzen (6) handleiding (1) hechting (2) hedonisme (1) heelheid (8) helderziendheid (1) hersenen (4) hier en nu (8) holisme (3) homoseksualiteit (1) hoofdzonde (3) hoogsensitiviteit (1) hufterigheid (2) hulpverlening (2) humor (16) ideaalbeeld (3) identificatie (9) identiteit (12) ik-boodschap (1) illusie (13) imago (6) individualisme (4) innerlijke vrijheid (14) integriteit (4) Intelligent Design (2) Internet (6) intuïtie (11) InZicht (13) islam (2) jaloezie (3) jeugd (1) jezelf worden en zijn (15) jongeren (3) karakter (2) katafatisch (1) kenmerken (3) kiezen (14) kind (13) kosten (1) kracht (5) Krishnamurti (2) kuddegedrag (2) kwakzalverij (2) kwaliteit (17) kwetsbaarheid (8) leegte (12) leiderschap (5) leugens (12) levensfase (3) levenskunst (5) levensstijl (1) levensvragen (3) levensweg (3) licht (3) liefde (105) liefdesverdriet (5) lijden (2) loslaten (20) lust (4) macht (27) machtsstrijd (5) magisch denken (6) man-vrouw verschillen (19) mannelijkheid (10) mannen (5) media (12) meditatie (15) memen (2) metafoor (2) metafysica (4) mildheid (1) milieu (1) mindfulness (3) misbruik (4) mobiel (1) model (1) moraliseren (4) motto (1) multitasken (1) mushotoku (2) mystiek (5) nabijheid (1) narcisme (5) natuur (3) negatieve (15) neti neti (4) neuroticisme (1) niet doen (25) NLP (1) non-duaal bewustzijn (3) non-dualiteit (37) occupybeweging (2) omdenken (6) omgangsregels (3) onderwijs (2) onderzoek (12) ongelukkig zijn (3) onmacht (4) ontrouw (1) ontwikkeling (11) onverwerkt kindertrauma (2) onzichtbaar (1) oordeel (18) opvoeding (10) orgasme (3) Osho (8) ouderen (4) overbelasting (1) overgave (5) overgewicht (1) overheid (3) overvloed (7) paradox (25) Pareto principe (1) partnerkeuze (5) passie (2) pedagogie (2) penisnijd (1) perfectie (3) personeelsbeleid (2) persoonlijkheid (6) persoonlijkheidsstoornis (4) pesten (4) Peter principle (2) pijnlichaam (8) politiek (17) positieve (12) privacy (1) processie (2) projectie (10) psychiatrie (7) psychofarmaca (2) psychose (2) psychotherapie (3) puberen (3) reductionisme (1) reïncarnatie (2) relatie (24) relatievaardigheid (7) remancipatie (1) respect (26) riagg (1) rijkdom (2) rol (4) romantiek (5) ruzie (6) samensmelten (10) schaamte (2) scheiden (3) schelden (1) schizofrenie (2) schouwen (4) schrijfdrang (2) schuld (5) sedatie (1) seks (24) seksuele voorlichting (1) selectie (4) sociale druk (2) solidariteit (1) somberheid (2) soulmate (1) spiegelogie (7) spijt (3) spiritualiteit (52) sport (1) spreekwoorden (1) sprong (2) statistiek (1) status (2) sterven (7) stigma (2) stilte (12) Stockholm-syndroom (1) straling (1) strategie (2) stress (6) synchroniciteit (8) Taoïsme (17) tederheid (1) Tegenwoordigheid (2) The Secret (4) The Work (1) therapeutische gemeenschap (1) therapie (2) tijdgeest (3) toeval (4) Tolle (22) transcenderen (6) transformatie (6) transparantie (3) trend (3) tunnelvisie (1) twijfel (6) UFO (1) verandering (3) verantwoordelijkheid (14) verbinding (30) vergeten (2) verlangen (7) verlatingsangst (1) verleiding (4) verlichting (16) verliefdheid (6) verlies (2) vermaatschappelijking (1) vermijding (1) vermoeidheid (2) verslaving (12) vertrouwen (17) verveling (2) verwerking (1) vicieuze cirkel (1) voeding (4) voelen (4) volgzaamheid (2) vooroordelen (1) vragenlijst (5) vrije wil (7) vrijen (3) vrijheid (85) vrouwelijkheid (4) waarheid (31) waarneming (8) ware (12) wezen (3) wijsheden (11) wilskracht (3) woede (4) wraak (1) wu wei (17) yin en yang (4) zelfbeheersing (5) zelfbevestiging (5) zelfbewustzijn (6) zelfdoding (5) zelfkennis (17) zelfkritiek (3) zelfoverschatting (4) zelfrealisatie (10) zelfvertrouwen (5) zelfverwerkelijking (1) zelfwaardering (5) Zen (3) ziel (15) Zijn (14) zin van het leven (9) zorgvuldigheid (5)

Zoeken in dit blog