De psychologie op dit blog gaat onder meer over het terugwinnen van de verstoten delen van het zelf om zich heel te voelen.
De spiritualiteit gaat over het vanuit een persoonlijk zelf een overstijgend geheel te leven - als uiting van universele verbondenheid.

Posts weergeven met het label mannen. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label mannen. Alle posts weergeven

Seksuele intimidatie is machtsmisbruik

Sissen, op agressieve wijze om seks vragen, vrouwen reduceren tot lustobject of hen uitmaken voor hoer. Dit soort gedrag moet verboden worden en beboet. Dat vindt een groep van negen Nederlandse mannen en vrouwen. Op de website straatintimidatie.nl/ zijn zij een burgerinitiatief begonnen. Doel is het ophalen van 40.000 handtekeningen, zodat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer komt. Volgens kenniscentrum seksualiteit Rutgers WPF heeft een kwart van de Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 25 tot 70 jaar wel eens te maken met seksueel kwetsende opmerkingen in de openbare ruimte.

Op de site is te lezen:
Een onbekende vrouw uitschelden voor ‘hoer’ of reduceren tot een seksueel object is niet hetzelfde als een toenaderingspoging. Straatintimidatie is een manier om vrouwen hun 'plaats' te wijzen, een manier om hen te laten weten: “Je kan rondlopen, studeren, werken, maar je blijft een vrouw. En dus hebben wij wat over je te zeggen.”
De meeste aspecten van straatintimidatie zijn (net) niet te vatten onder het verbod op bedreiging of op belediging. Dit geldt zelfs het uitschelden voor ' hoer', omdat dit naar de letter genomen een aanduiding voor een beroep is. Herhaaldelijk "Wil je seks?" in het gezicht van iemand zeggen, kan naar de letter ook opgevat worden als een toenaderingspoging.
Zo wordt dit gedrag echter niet ervaren door vrouwen. Zij voelen zich vernederd, zo niet bedreigd. De jongens die dit gedrag vertonen, weten dit ook. De reden van straatintimidatie is niet versieren, maar intimideren.
Daarnaast moet voor belediging en bedreiging aangifte worden gedaan. Een boete kan sneller door een agent opgelegd worden. Het slachtoffer hoeft dan geen procedure in.

Zijn er nog bewustwordingsprojecten?
Met alleen een boete kom je er inderdaad niet. Er zijn veel mensen bezig met bewustmakingsprojecten zoals Hollaback en Stop Street Harrassment. Sommige gerelateerde projecten zijn speciaal gericht op mannen, zoals bijvoorbeeld White Ribbon, en in Nederland eMANcipator.

Op de site kun je een petitie tekenen en zo de overheid vragen door middel van wetgeving een duidelijk signaal af te geven dat dit gedrag niet wordt getolereerd.

Het zou mooi zijn wanneer iedereen zich zo vrij voelt als het Turkse meisje Sule in een column van Harriet Duurvoort, die het initiatief naar zich durft toe te trekken.

Een man, daar is ze nu niet mee bezig. Hoewel.

'Ik was laatst een maand in Analya. Alleen maar Nederlanders daar. Die hebben daar vijftien jaar terug voor tien keer niks een huis gekocht. Ik ontmoette er een leuke vent, Bert, een fietsenmaker. 'Wat heb ik nog in Nederland te zoeken!' zei hij steeds.'

Misschien is dat wel haar toekomst. Haar zeepaard in Turkije zou zomaar Hollands kunnen zijn. 'Want Turkse mannen en ik - ik ben ooit zeven jaar getrouwd geweest - dat botert gewoon niet zo.'

Een Antilliaanse jongen fietst langs, breedglimlachend vaart minderend, klaar om ons van mannelijk commentaar te voorzien. Nog voordat hij de kans heeft om te sissen, roept Sule: 'Hé stuk, alles goed? Wat heb je toch een lekker kontje!'

De heerschappij van een gezond soort mannelijkheid

Op de website van het magazine Ode een fragment uit een boek van Matthew Fox met als titel “De verborgen spiritualiteit van de man”. Matthew Fox betoogt daarin dat de man zijn ware zelf kan herontdekken als hij de rol van nobele strijder op zich neemt.

Een klein fragment:

De strijder dient. Het gaat niet om een afgedwongen dienen, zoals bij een slaaf, maar een vrijwillig dienen. Dienen is hetzelfde als de onbekende liefhebben. De strijder vindt wegen om de onbekende lief te hebben. De strijder geeft en geeft gul. En hij schenkt zowel zichzelf als de gemeenschap zijn gaven van liefde voor het leven (Via Positiva), stil zijn en loslaten (Via Negativa), creativiteit (Via Creativa) en gerechtigheid en mededogen (Via Transformativa).

Tot zover Ode.

Voor Fox wordt het tijd dat de man spiritueel volwassen wordt. Als soort kunnen we niet blijven steken in onze puberteit. Die aarzeling om volwassen te worden hangt samen met het beeld dat hij schetst dat de mannelijke eigenschappen uitgebuit worden door werkgevers en anderen.
Fox schrijft: “Het is mannelijk om te winnen (eerste worden in sport, zaken, politiek, wetenschap), oorlog te voeren (‘doden of gedood worden’), rationeel en niet emotioneel te zijn (‘jongens huilen niet’) en homofobie te kweken (angst voor mannelijke tederheid). Het is mannelijk om te overheersen of de baas te spelen – of het nu gaat om de natuur, je eigen lichaam, vrouwen of anderen.”

Die beelden maken mannen tot soldaten in plaats van strijders. Het weerhoudt mannen ervan om hun eigen weg te volgen. Zouden zij de nobele weg wel volgen dan zou er meer liefde gegeven en ontvangen worden. Niet in het verleden of in de toekomst maar nu.

Een lesbiënne undercover onder mannen

Journaliste Norah Vincent ging anderhalf jaar undercover als man Ned met baardstoppels, opgeschoren haar, een vierkante bril en haar eigen grote voeten. Het lukt haar zonder ontdekt te worden zich te mengen in diverse mannengroepen om zaken te bestuderen als mannelijke vriendschap, seks, liefde, leven, werk en zelfontwikkeling. Vaak hebben anderen het vermoeden dat Ned een homo is, maar niemand ontdekt uit zichzelf de waarheid dat Norah een homoseksuele vrouw is die als man is verkleed.
Haar hele boek is doorspekt met voor haar verrassende ontdekkingen en bespiegelingen. Op een gegeven moment wist Norah zelfs niet meer precies wie ze was en kon ze moeilijk afstand doen van haar personage Ned.

Aan het eind schrijft Norah Vincent:
Als je een boek als dit schrijft, wil je onder meer iets leren over de geïnfiltreerde groep en dan het liefst die kennis ten goede benutten. Onvermijdelijk dient zich dan ook de vraag aan of mijn ervaring als Ned invloed heeft gehad op de manier waarop ik mannen zie en met hen omga.
Het antwoord op die vraag luidt zowel ja als nee. Ja, in de zin dat ik een onvermijdelijke empathie heb opgevat voor mannen, die alleen maar kan zijn ontstaan door mijn leven als een van hen. Ik weet in zekere zin hoe het voelt om de zaken van hun kant te bekijken en iets van de klappen en vooroordelen te incasseren die de wereld aan hen uitdeelt en over hen heeft. Ik begrijp hen uiteraard beter dan ik vroeger deed en ik meen dat ik op mijn attentere momenten vanwege dat begrip ook beter op hen reageer.
Hoewel zo'n gelegenheid zich sinds het einde van het project nog niet heeft voorgedaan, hoop ik dat ik, als ik een verdrietige man zie, mijn instinct om hem in zorgzaamheid te versmoren zal intomen, tenzij hij me erom vraagt. Ik hoop dat ik in plaats daarvan zal terugdenken aan mijn intiemere momenten met Jim en misschien teruggrijp op de dingen die ik van Paul en de jongens in de mannenpraatgroep heb geleerd over de respectvolle ruimte die een man vaak om zich heen nodig heeft als hij kwetsbaar is of huilt. Misschien kan ik nu de stilten van mannen om me heen interpreteren als meer dan leegte of afzijdigheid en zal ik gemakkelijker aanwezig en beschikbaar zijn zonder de behoefte te voelen ons contact expliciet te maken of keurig ontleedbaar in mijn taal.

Tot zover Norah Vincent.

Het boek is zowel voor mannen als vrouwen de moeite waard en onderhoudend om te lezen. Mogelijk verschillen Nederlandse mannen met de onderzochte Amerikaanse mannen in die zin dat zij minder homofoob zijn. In haar conclusie over de wens van mannen om gerespecteerd te worden sluit zij sterk aan bij het onderzoek dat Shaunti Feldhahn deed naar mannen.

De kracht van echte mannen

David Deida is schrijver van het boek met als titel De kracht van echte mannen. En dat is vervolgens het sterkste deel van het boek. De boodschap van het boek is dat vrouwen eisen aan mannen stellen waaraan ze niet kunnen voldoen. Een echte man weet dat en laat zich niet afhouden van zijn eigen missie. Met het boek houdt Deida mannen en vrouwen een spiegel voor. Alleen de man die probeert aan alle wensen van de vrouw tegemoet te komen en zich daarmee tot in het oneindige van zichzelf laat afleiden is een mietje.
Het geheel (met name de reacties op het boek op Internet) doet een beetje denken aan een kermisattractie dat mensen voor 50 cent naar binnen lokt en waarbij mensen glimlachend naar buiten komen om niet aan de buitenwereld te laten blijken dat ze bij de neus zijn genomen.

Eigenlijk is het genoeg om de inhoudsopgave te lezen om voor ogen te houden wat een echte man te doen staat:
 • Stop met hopen op betere tijden
 • Leef met een open hart, zelfs als het pijn doet
 • Leef alsof je vader dood is
 • Ken je eigen grens, houd deze aan
 • Blijf altijd trouw aan je diepste bewustzijn
 • Verander nooit van gedachten om een vrouw te plezieren
 • Stel je levensdoel boven je relatie
 • Ga net iets verder
 • Handel uit liefde
 • Wees blij met kritiek van je vrienden
 • Als je niet weet wat je levensdoel is, ontdek het dan, nu
 • Wees bereid alles in je leven te veranderen
 • Gebruik je gezin niet als excuus
 • Verlies je niet in taken en werkzaamheden
 • Stop met hopen dat je vrouw soepeler zal worden
 • Vrouwen liegen niet
 • Laat merken dat je haar waardeert
 • Verdraagzaamheid leidt tot wrok
 • Analyseren heeft geen zin
 • Behandel een vrouw niet als een man
 • Ga mee met haar emotionaliteit - tot op zekere hoogte
 • Dwing vrouwen niet tot beslissingen
 • Het is onvermijdelijk dat het vrouwelijke je aantrekt
 • Kies een vrouw die je persoonlijkheid aanvult
 • Weet wat je zoekt in een vrouw
 • Leer omgaan met je verlangen naar andere vrouwen
 • Jonge vrouwen geven je een speciaal soort energie
 • Iedere vrouw heeft haar eigen `temperatuur'
 • Kies een vrouw die jou kiest
 • Wat ze wil, is niet altijd wat ze aangeeft
 • Haar klacht gaat om méér dan de inhoud ervan
 • Vertrouwen is belangrijker dan nummer één zijn
 • Het verleden telt niet, maar het heden
 • Zij voelt zich veilig bij jouw duidelijkheid
 • Je bent altijd op zoek naar vrijheid
 • Erken je meest duistere verlangens
 • Zij wil de `killer' in jou
 • Jouw bewustzijn moet haar temperament evenaren
 • Het vrouwelijke is overvloedig
 • Gun oudere vrouwen hun magie
 • Zet je begeerte om in inspiratie
 • Sta nooit toe dat je verlangen onderdrukt of afgezwakt wordt
 • Gebruik haar aantrekkelijkheid om bij jouw bron te komen
 • Houd rekening met de elementaire asymmetrie
 • Jij bent verantwoordelijk voor de groei van de relatie
 • Dring aan op oefening en groei
 • Herontdek je levensdoel, alleen en met andere mannen
 • Beoefen het oplossen

Tot zover. We zijn wat we zoeken. Een echte man weet dan al genoeg.Een echte aanrader is dit boek:
De blauwe vlam uit de titel is een metafoor voor het zoeken naar onze diepste kern via openheid. Positieve en negatieve emoties kunnen dan hun helende werking hebben.

Een ander boek:
In een oogwenk verlicht zal je verbazen en waarschijnlijk irriteren, maar het zal je ook snel en plotseling bewust maken van de eenheid van alles dat bestaat.

Bewustzijn is de weg, de waarheid en het licht.


Laten we op zoek gaan naar een nieuwe vorm van mannelijkheid

Populair afgelopen week