7 februari 2010

Zonder liefde geen vrijheid en zonder vrijheid geen liefde

Wie een verbinding aangaat verliest vrijheid. Je krijgt er nieuwe vrijheden voor terug, maar als je die niet ziet of wilt zien, dan loopt de verbinding een risico om minder aantrekkelijk te worden.
Liefde en vrijheid zijn onafhankelijke begrippen, maar kunnen elkaar wel versterken. Je moet dan wel de vrijheid willen zien die de liefde je geeft en je moet voldoende lef hebben om je vrij te gedragen bij jouw geliefde.
Wanneer je trouwt, verlies je doorgaans de vrijheid om met anderen seksueel contact te hebben. Je kunt andere afspraken maken, maar je loopt de kans dat jouw partner jaloers wordt of je raakt zelf jaloers als de ander intieme relaties opbouwt. De vrijheid om je niet meer druk te hoeven maken hoever je kunt en wilt gaan zullen veel mensen graag verwerven door dat deel van de eigen handelingsvrijheid op te geven.
De etiquette van omgangsvormen is deels gebaseerd op deze vrijwillige uitwisseling: ik ga niet over jouw grenzen, wanneer je laat zien dat je mijn grenzen ziet en respecteert. Dit alles vanuit de gouden regel: mijn vrijheid houdt op, waar die van een ander begint.
Zo zijn er vele voorbeelden van vrijheid te noemen, die in het geding zijn bij het aangaan van relaties. Waar het omgaat is om bij het besluit om een verbinding aan te gaan een reƫle afweging te maken of de verbinding meer vrijheid oplevert dan geen verbinding. Het gaat hier niet om objectieve feiten, maar over beleefde vrijheid. Het is de balans in vrijheid die je voelt: is die doorgeslagen naar het positieve of het negatieve? Bij het negatieve wil je weer terug naar je ongebonden status.
Deze afweging geldt ook bij het aangaan van een werkrelatie en zelfs (om maar eens een grote sprong te maken) meer in het algemeen ook in de evolutie. Individuen (cellen) zijn bereid om in te leveren wanneer op een hoger niveau in een samenleving (lichaam) vrijheid wordt gewonnen.
De jonge mens gaat lang naar school om later in zijn werkzame leven op een hoog niveau arbeid te kunnen verrichten en daarbij veel vrijheid te verwerven, eerst in de vorm van geld en status, later als vrije tijd en mogelijkheden om te reizen. Dat in de praktijk niet iedereen erin slaagt om deze middelen te verwerven of te lang blijft hangen in een poging is geen bewijs van het tegendeel.
In alle relaties die mensen aangaan is het belangrijk om te erkennen dat jezelf en de ander een afweging maakt in termen van winnen en verliezen van vrijheid. Als een van beiden vindt dat de balans zoek is, dan start een onderhandelingsproces om vrijheid te herwinnen of is het zaak om de ander los te laten.

De balans tussen betrokkenheid en afstand houden is ook de basis voor respect. Het mooiste zou zijn wanneer mensen, telkens wanneer zij met elkaar omgaan, zich er van bewust zijn hoe zij razendsnel deze balans zouden kunnen vinden.Zie ook Osho "Liefde geeft vrijheid, en liefde die geen vrijheid geeft, is geen liefde".