Een review van een film met hulp van ChatGPT

Een belofte die fataal afloopt

ChatGPT is een voorbeeld van kunstmatige intelligentie dat nu vooral in het nieuws is omdat het door leerlingen gebruikt wordt om werkstukken te maken. Het computerprogramma is daarbij zeer behulpzaam omdat het snel reageert en samenvat wat over het onderwerp op het Internet is te vinden. Het doet wat de leerling zelf ook zou doen en verwoordt in goed geformuleerde zinnen een relevant antwoord. Meestal is de woordkeuze beter dan de leerling zelf zou doen, dus het is voor een leraar niet echt moeilijk om het inzetten van ChatGPT te herkennen. Daarom vind ik het belangrijk om te onderzoeken wat het op kan leveren wanneer je het eerlijk inzet.
Uiteraard is het aan de lezer zelf of dit lukt.

Ik ga het programma gebruiken om de film The Pledge te reviewen. Uiteraard kan dit review spoilers bevatten. Toch zal ik die vermijden, zodat het leuk blijft om de film (nog eens) te bekijken. Ik heb kleine tekstverbeteringen aangebracht wanneer het programma niet helemaal correct Nederlands schrijft. Soms stokt het antwoord van ChatGPT en heb ik alleen overgenomen wat volledig was.

Ik stelde ChatGPT onder meer de volgende twee vragen.

Waar gaat de film The Pledge over?

"The Pledge" is een film uit 2001, geregisseerd door Sean Penn en met in de hoofdrol Jack Nicholson. De film gaat over Jerry Black (gespeeld door Nicholson), een politieagent die op het punt staat om met pensioen te gaan. Voordat hij weggaat, maakt hij de belofte aan de ouders van een vermoord jonge meisje dat hij de dader zal vinden. Na zijn pensionering begint hij een eigen onderzoek naar de moord, in de hoop de belofte die hij heeft gedaan waar te maken.
De film gaat over Jerry's zoektocht naar de waarheid en hoe die zijn leven beïnvloedt. Hij wordt geconfronteerd met zijn eigen emoties en twijfels, en gaat uiteindelijk over tot radicale maatregelen om de moordenaar te vinden. The Pledge is een psychologische thriller die de kijker meeneemt in de geest van de hoofdpersoon en zijn obsessie voor gerechtigheid. De film is een combinatie van spanning, emotie en een diepgaande analyse van menselijk verlangen en verdriet.

Wat kun je leren van The Pledge?

"The Pledge" is een film die veel thema's behandelt die kijkers kunnen leren, zoals het volgende.

  • De kracht van beloften. De film gaat over de belofte die Jerry Black maakt aan de ouders van het vermoorde meisje en hoe die belofte zijn leven beïnvloedt en hem dwingt om zijn eigen grenzen te overschrijden.
  • De kracht van obsessie. Jerry's zoektocht naar de waarheid is een obsessie die hem stuurt tot het nemen van radicale maatregelen. Het laat zien dat een obsessie met iets kan leiden tot verlies van perspectief en dat het kan leiden tot ongezond gedrag.
  • Thema's van gerechtigheid. De film laat zien hoe mensen soms hun eigen gerechtigheid nastreven, in plaats van te vertrouwen op de formele kanalen van gerechtigheid.
  • Thema's van verdriet en verlies. De film gaat over de emotionele impact van een vermoord jonge meisje voor haar ouders en hoe haar verlies blijft bestaan in het leven van andere personages.
  • Thema's van verantwoordelijkheid. Jerry neemt verantwoordelijkheid voor het oplossen van de moord en hoe zijn verantwoordelijkheid hem leidt tot zijn eigen persoonlijke verlies.


Tot zover ChatGPT. 

Toen ik de vraag stelde “hoe speelt toeval een rol in het verloop van het verhaal” liep het programma vast en daarom neem ik het van hier over.
Het plot van de film is zo geschreven dat alle personen die een rol spelen in de film uitspraken doen die de hoofdpersoon Jerry tegengestelde adviezen geven. Door een toevallige gebeurtenis kan Jerry het bewijs van zijn vermoeden niet leveren en keert iedereen zich uiteindelijk tegen hem.
Het boeiende voor mij van de film is dat iedereen (zijn eigen) gelijk had, maar dat niemand het heeft gekregen. Zelfs wie de (toekomstige) moordenaar is, blijft open al zullen veel kijkers denken dat er maar één kan zijn (geweest).
The pledge betekent de belofte. Een belofte die voor Jerry en de vermoedelijke dader door een speling in en van het lot als "een persoonlijk verlies" uitviel. De kijker blijft achter met de gevoelens die zijn eigen projectie en verwachtingen over het verloop van het verhaal opriepen.

De film doet mij denken aan een andere film die ook een soort open einde heeft en een soort spiegel voorhoudt. Over die film kon ChatGPT wel al mijn vragen beantwoorden.

Waar gaat de film No country for old men over?

De film "No Country for Old Men" is een thriller uit 2007 geregisseerd door Joel en Ethan Coen. Het gaat over een jacht op een moordenaar die een drugsdeal berooft, gespeeld door Javier Bardem. Het verhaal volgt ook de achtervolging van een jager, gespeeld door Tommy Lee Jones, die probeert de moordenaar te vangen en de vermiste drugs terug te krijgen. Het verhaal speelt zich af in de jaren 80 en is gebaseerd op een roman van Cormac McCarthy.

Wat kun je leren van No country for old men?

"No Country for Old Men" is een intense en spannende film die een aantal thema's en lesjes aanbiedt, waaronder de volgende.

  • Gevolgen van geweld. De film toont de vernietigende gevolgen van geweld en hoe het leven van personages verandert door hun betrokkenheid bij gewelddadige gebeurtenissen.
  • Karma. De film suggereert dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun daden en dat er een soort karma bestaat waarbij slechte daden uiteindelijk worden afgestraft.
  • Machteloosheid. Veel personages in de film zijn machteloos tegenover de machtsgreep en het geweld van de moordenaar, wat laat zien hoe kwetsbaar mensen soms zijn.
  • Waarden en morele overtuigingen. De film bevat conflicten tussen personages die verschillende waarden en morele overtuigingen hebben, wat aangeeft dat mensen niet altijd hetzelfde vinden wat juist is.
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid. Het verhaal benadrukt de verantwoordelijkheid van personages om de juiste keuzes te maken en de gevolgen van hun acties te accepteren.

Welke rol speelt toeval in No country for old men?

Toeval speelt een belangrijke rol in de film "No Country for Old Men". Het toeval bepaalt het lot van verschillende personages en het verloop van het verhaal. Bijvoorbeeld, het toeval bepaalt wie de drugs vindt die bij de drugsdeal zijn gestolen, en wie de moordenaar tegenkomt. Het toeval speelt ook een rol in hoe het verhaal zich ontvouwt, bijvoorbeeld wanneer personages per ongeluk elkaars pad kruisen of wanneer plotse omstandigheden hun plannen onderbreken. De rol van het toeval in de film suggereert dat sommige dingen buiten onze controle liggen en dat het leven onvoorspelbaar is.

Tot zover ChatGPT.

Deze film boeide mij in hoge mate omdat je jezelf voortdurend op het verkeerde been zet. Bijvoorbeeld er wordt een bekende acteur geïntroduceerd en die blijkt een uiterst kleine rol te spelen. Wel of niet boven je macht reiken is een terugkerend thema in de films van de gebroeders Coen. Wie zijn beperkingen inziet, daarmee loopt het in hun films goed af. En uiteraard het tegenovergestelde.
ChatGPT verwoordt dit ook goed.

ChatGPT over de rol van zelfkennis in de films van Joel en Ethan Coen

De Coen broers zijn bekend om hun humoristische, absurde en soms onvoorspelbare verhalen, en veel van hun films hebben personages die worstelen met hun eigen identiteit en de betekenis van hun leven. Veel personages in de films van de Coen broers zijn zich niet bewust van hun eigen fouten en gebreken en hebben moeite met het vinden van hun plaats in de wereld. Door hun zoektocht naar zelfkennis en betekenis, ondergaan deze personages vaak een transformatie en leren ze uiteindelijk iets over zichzelf en het leven. Een voorbeeld van dit thema is de film "The Big Lebowski" waarin de hoofdpersoon, "The Dude", op zoek gaat naar de waarheid achter een verwarde en absurde situatie, en uiteindelijk leert hij meer over zichzelf en zijn plaats in de wereld. In het algemeen speelt zelfkennis een belangrijke rol in de films van Joel en Ethan Coen, en deze verkenning van de menselijke aard en de zoektocht naar zelfkennis en betekenis zijn een kenmerkend element van hun stijl en verhaalvertelkunst.